Home » Quần Áo

Quần Áo

Kiện chân váy hàng thùng cho các bạn tham khảo

chan-vay-hang-thung

Cập nhật ngày 16/08 16/08/2015 vừa rồi lô quần áo hàng thùng mới về nên khách bật thử một kiện chân váy hàng thùng và rất ưng. Dưới đây là một số hình ảnh của kiện chân váy hàng thùng cho các bạn tham khảo. Lưu ý: Vì hàng được đóng rất chặt trong kiện (để được nhiều) nên khi ... Read More »